Lezingen en begeleiding

Niet veel mensen die praten, bloggen, vloggen of in boekvorm publiceren over gezondheid kunnen na hun veertigste nog waarmaken wat zij prediken – Arie Boomsma een positieve uitzondering. Nikko heeft op vierenvijftigjarige leeftijd een BMI van 19, minder vet dan gemiddeld en meer spiermassa dan gemiddeld. Hij hoeft daar nauwelijks iets voor te doen of te laten en gaat op willekeurig welk fysiek vlak probleemloos de strijd aan met een vijfentwintigjarige.

Nikko leeft conform de door hemzelf ontwikkelde holbewonercode, een manier van leven die alle processen in zijn lichaam weer heeft teruggebracht tot waar ze door onze evolutie voor zijn ontwikkeld, een manier van leven die nauwelijks discipline vereist maar wel een zekere kennis van zaken. In het boek De holbewonercode deelt Nikko zijn visie op gezondheid en stelt hij een aantal stappen voor waarmee ieder mens zijn gezondheid eenvoudig herwint, afscheid neemt van eventueel overgewicht, en spiermassa opbouwt.

Ook via lezingen maakt hij mensen deelgenoot van zijn simpele maar logische manier van leven, een manier van leven die niet alleen hem ten goede komt maar ook het milieu en de dierenwereld. Nikko begeleidt mensen een-op-een en de resultaten van die begeleiding zijn doorgaans sneller waarneembaar dan die van een gastric bypass.